Pályaorintációs tanácsadás

  • önismeret (Mit kell tudnom magamról?)
  • pályaismeret, iskolai képzési lehetőségek
  • munkaerő-piaci ismeret, álláspiaci információk (munkaerő-piaci trendek, megélhetési esélyek)

A pályaorientáció egyéni igények figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását, a lehető legszélesebb információnyújtás révén. A lényeges része a tanácsadásnak, a minél szélesebb körű információ, nézőpont átadása, hogy, ezáltal megalapozottabban tudjon dönteni.

UU
A tanácsadás során érintett témakörök:
  • Helyzetfeltárás
  • A pályaorientációs felmérés, önismeret kérdőívek segítségével: erősségek,korlátok, érdeklődési kör, képességek
  • Döntés előkészítő információgyűjtés
  • Lehetséges választások
X