A projekt azonosítószáma:EFOP-1.2.9-17-2017-00043

A projekt címe:„Nők a családban és a munkahelyen - Nőközpont kialakítása Balmazújvároson”
Scroll Top

Céljaink

A nők munkavállalásának megkönnyítése, munkaerő piaci helyzetének javítása, a munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérésének elősegítése, a család és munka összeegyeztethetőségének elősegítése helyi megoldások és együttműködések révén. Ezen célok eredményeként javul a családok anyagi helyzete, a kisgyermekes anyák társadalmi presztízse, mentálhigiénés állapota és önbecsülése. A konstrukció ezen célok megvalósításával kíván hozzájárulni – a Kormány által célul kitűzött – a család társadalmi szerepének megerősítéséhez, valamint a társadalmi összetartás erősítéséhez.

Események

2024 június

Nincsennek események

Célcsoport

A konstrukció célcsoportját az aktív korú női munkavállalók alkotják, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre. A hátrányos helyzetű nők kiszolgáltatottságuk, rászorultságuk, információ hiányuk és egyéb okok miatt nem tudnak olyan szinten bekapcsolódni a közéletbe, mint azt az őket érintő problémák igényelnék, és nem képesek saját sorsuk alakításában sem hatékonyan részt venni. A projekt célcsoportja a teljes városi lakosság nehezebb társadalmi és gazdasági helyzetben lévő női lakóiból tevődik össze: Gyes-en lévő anyukák, munkanélküli, munkakereső nők, a munka világába visszatérő nők, leszázalékolt de aktív nőkkisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozóakiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása. Ezen nők mellett bevonásra kerülnek családtagjaik, iskolás gyermekek, a férjek, apák is.

X