A projekt azonosítószáma:EFOP-1.2.9-17-2017-00043

A projekt címe:„Nők a családban és a munkahelyen - Nőközpont kialakítása Balmazújvároson”
Scroll Top

Kapcsolatépítés tréning

Nyilvántartásba vételi száma:

E-000407/2014/D048

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek az emberi kapcsolatok érzelmi, bizalmi, kommunikációs, konfliktuskezelési színtereibe, hogy az ismereteket alkalmazva képessé váljanak számukra előnyös, megfelelő kapcsolatok kiépítésére.

jj
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
  • Stratégiák a kapcsolatépítés során
  • Önmenedzselés: hol, hogyan, kivel, mikor?
  • Hatékony érdekérvényesítés
  • Meggyőzés és elfogadtatás
  • Konfliktuskezelési technikák
  • A kapcsolatfelvétel szakaszai
  • A kapcsolatépítést segítő adminisztrációs megoldások
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:

nem igényel befejezett iskolai végzettséget

A részvétel feltételei:

Egységes dokumentum – haladási napló, jelenléti ív. (A képzés sajátosságaiból adódóan előfordulhat, hogy a gyakorlati oktatás során a résztvevők eltérő, egyedi ütemezés szerint teljesítik a  részvételi kötelezettségüket. Emiatt az elmélet és a gyakorlati órák naplózása egymástól függetlenül is történhet, így az órák/foglalkozások sorszámozása az elmélet és a gyakorlati rész tekintetében elkülönülhet.)

Megengedett maximális hiányzás:

Alapesetben a képzés óraszámának 20%-a.

Tervezett képzési idő

30 óra

Tanegység neve
Össz. Óraszám
Ebből
Elmélet
Gyakorlat
Az önismeret alapjai 30 20 10
Összesen 30 20 10
A képzés során alkalmazott értékelés:

Az oktatók a tananyag sajátosságainak megfelelően, illetve a képzésben részvevők esetlegesen eltérő iskolai végzettsége, szakmai tapasztalata, előzetes ismeretei alapján az adott csoport igényeihez igazítva alkalmazzák a differenciált oktatás eszközeit.

Alkalmazott módszerek: előadás, magyarázat, gyakorlati munka, megbeszélés, bemutatás, szemléltetés, szimuláció, vita, kooperatiív oktatási módszer, stb. Alkalmazott munkaformák: egyéni munka, páros munka, csoportos munka, frontális munka.

ii
Vizsgával kapcsolatos információk:

A tananyagegység számonkérése írásbeli feladatmegoldás során történik, amely egyúttal képzés lezáró írásbeli záróvizsga is. Az elégséges eredményhez 70%-os teljesítmény szükséges.

  • Megszerezhető minősítések: „Megfelelt” és „Nem felelt meg”
  • Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: Az „megfelelt” eredményhez minimum 70%-os teljesítmény szükséges

A „nem felelt meg” eredményhez 70% alatti teljesítmény szükséges.

A képzés elvégzését igazoló irat:

tanúsítvány. A tanúsítványon minden esetben feltüntetésre kerül a teljes képzési program elnevezése, valamint az, hogy a képzésben résztvevő a program mely részeit (tananyagegységeit) teljesítette sikeresen.

A bizonyítvány kiadásának feltétele:

A sikeres záróvizsga és az egyéb feltételrendszernek megfelelés esetén a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állítunk ki a képzésben résztvevőknek.

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:

Előzetes tudásszint felmérés, elhelyezkedési tanácsadás, álláskeresési technikák, Képzés hatékonyságának növelése, munkavállalás elősegítése, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás, pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás

ii
A képzési program megtekinthető:

Hétfőtől-péntekig 09:00 és 17:00 óra között a SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. ügyfélszolgálati irodájában (4220 Hajdúböszörmény, Király Jenő tér 1. fszt. 4.)

A képzési program szervezője:

SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Király Jenő tér 1. fszt. 4.)

}}
Jelentkezés határideje:

A jelentkezést lezárjuk a képzés kezdése előtti 3 munkanappal.

Érdeklődni lehet:

Internet: simoninfo.hu                                      Email: informacio@simoninfo.hu

Telefon: (20) 423 3940   (52 227-412           Facebook: www.facebook.com/simoninfokft

 

X